ដៃគូរបស់ពួកយើង

ដាយនែមីកផេម៉ិនផ្តល់សេវាកម្មទៅលើអាជីវកម្មជាច្រើនពីវិស័យផ្សេងៗ,យើងមានមោទនភាពក្នុងការរាយនាមអតិថិជនដូចខាងក្រោម:

អតិថិជន

Hilton
Shangri
Meriton
Richemont
Prada
DFS
JR Duty Free
Escada
Tiffany
Ermenegildo Zegna
iTrip.com

 

ដៃគូ

AliPay
Centerm
Landi
Merchant Warrior
PAX
UnionPay
UnionPay International
UnionPay Quick Pass
WeChat Pay