วิธีการชำระเงิน

QRCode

PM Flow

1 สแกน QR Code ของร้านค้า
Arrow Down icon
PM Flow

2 ยืนยันการชำระเงิน
Arrow Down icon
PM Flow

3 ร้านค้าได้รับการทำธุรกรรม
Arrow Down icon
PM Flow

4 การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

การซื้อสินค้าออนไลน์

PM Flow

1 ซื้อสินค้าออนไลน์
Arrow Down icon
PM Flow

2 ช่องทางการรับชำระเงินออนไลน์
Arrow Down icon
PM Flow

3 การประมวลผลธุรกรรม
Arrow Down icon
PM Flow

4 การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

เทอร์มินอล POS อัจฉริยะ

PM Flow

1 เช็คเอาท์
Arrow Down icon
PM Flow

2 ช่องทางการรับชำระเงินออนไลน์
Arrow Down icon
PM Flow

3 เลือกวิธีการชำระเงิน
Arrow Down icon
PM Flow

4 การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

แคชเชียร์

PM Flow

1 เช็คเอาท์
Arrow Down icon
PM Flow

2 ช่องทางการรับชำระเงินออนไลน์
Arrow Down icon
PM Flow

3 เลือกวิธีการชำระเงิน
Arrow Down icon
PM Flow

4 การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์