วิธีการชำระเงิน

QRCode1 สแกน QR Code ของร้านค้า


2 ยืนยันการชำระเงิน


3 ร้านค้าได้รับการทำธุรกรรม


4 การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

การซื้อสินค้าออนไลน์1 ซื้อสินค้าออนไลน์


2 ช่องทางการรับชำระเงินออนไลน์


3 การประมวลผลธุรกรรม


4 การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

เทอร์มินอล POS อัจฉริยะ1 เช็คเอาท์


2 ช่องทางการรับชำระเงินออนไลน์


3 เลือกวิธีการชำระเงิน


4 การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

แคชเชียร์1 เช็คเอาท์


2 ช่องทางการรับชำระเงินออนไลน์


3 เลือกวิธีการชำระเงิน


4 การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์