นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Dynamic-payment.com จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์โดยไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ สถิติทั่วไปดังกล่าวถูกเก็บเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลรายงานสถิติและการวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยปรับปรุงเว็บไซต์นี้

เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและในหลากหลายโอกาส คุณอาจได้รับเชิญเพื่อมอบข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์นี้ตามความสมัครใจ Dynamic-payment.com จะระบุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้งานของข้อมูลเมื่อคุณได้รับคำเชิญเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าว และแนะนำวิธีที่คุณอาจขอเข้าถึงข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้

เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือตามที่กฎหมายกำหนด Dynamic-payment.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สามใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอม

มีนาคม 2562